Saime ÇAĞLI

KİŞİSEL BİLGİLER:

Adı Soyadı: SAİME ÇAĞLI

Doğum Tarihi: 23.04.1968

Ünvanı: Uzman Psikolog

AKADEMİK DERECELER :

 • 1994-1996 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (yüksek Lisans)

 • 1985-1989 Ege Üniversitesi Psikoloji (lisans)

MESLEKİ EĞİTİMLER :

 • Davranış Bilimleri Enstitüsü, EMDR

 • Şema Terapi Enstitüsü, Şema Terapi

 • Albert Ellis Enstitüsü, DDDT Eğitimi

 • Bert Hellinger Enstitüsü, Aile Dizimi Eğitimi

 • Gottman, Çift Terapisi Eğitimi

 • Ahmet Sungur, Çift ve Cinsel Terapiler Eğitimi

 • Oyun Terapisi (Prof. Dr. Ayşe Yalın)

 • Hakan Türkçapan, Kognitif ve Davranış Terapileri Eğitimi  

 • Türk Psikologlar Derneği Wisc-r Zeka Testi

 • WİSCR Yorumlama ve Çocuk Sorunlarını Ayırt Etme Çalışma Grubu

 • Psikologlar Derneği Tıbbi Sorunları Olan Hastalarla Çalışma, Empatik İletişim ve

 • Klinik Nöropsikoloji Eğitimi

 • Özgül Öğrenme Güçlüğü (Prof. Dr. Ümran Korkmazlar)

 • Linehan Institute, Diyalektik Davranış Terapisi

 • Ferhat Jak İçöz, Varoluşçu Analiz ve Logoterapi

YAYINLAR :

 • Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (2011):

 • Üniversite Öğrencilerinde, Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Ölçeğinin Alt Boyutları Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. (Müge Yılmaz, Gülay Özdemir, Atilla Turgay, Saime Çağlı)

 • Kognitif Davranışçı Terapi Derneği 2.Ulusal Kongresi (2009): OKB Hastaları ve Sağlıklı Kontrol Grubunun Otomatik Düşünce ve Şemalarının Karşılaştırılması. ( Gülay Özdemir, Müge Yılmaz, Saime Çağlı)

 •  Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (1996) : Menapozal Kadınların Menapoz Evrelerine Göre Uyum Düzeyleri (Saime Çağlı, Kurtman Ersanlı)

SEMİNERLER :

 • Stresle Başa Çıkma-Stres Yönetimi

 • Ekip Bilinci

 • Satış Teknikleri

 • Performans değerlendirme

 • İletişim Teknikleri

 • Beden Dili

 • Sınav Kaygısı

 • Öğrenciler İçin Motivasyon

 • Kişisel Motivasyon Yönetimi

 • Zaman Yönetimi

 • Etkili Anababalık

 • Sınav Kaygısı

 • UNICEF ve Adalet Bakanlığı'nın desteklediği, suça itilen çocukların rehabilitasyonu ile ilgili olarak Gözetim ve Denetim Görevlileri Eğitimi ve bu alanda suça itilen çocuklar ve aileleriyle çalışmalar,

 • Çeşitli şirketlerde psikolog kimliğiyle iş ve yaşam kalitesini arttırmaya yönelik eğitimler ve danışmanlık hizmetleri,

 • Yerel basında çeşitli konularda makaleler,

 • Yerel bir tiyatroda danışmanlık,

 • Çocuk mahkemelerinde bilirkişilik,

 • Samsun İlköğretim Okullarında Risk Grubundaki Öğrencilerin Tespiti, İzlenmesi ve Önlem Programlarının Uygulanması Komisyonunda görev.

BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİK:

 • Türk Psikologlar Derneği

 • EMDR Derneği

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Derneği

 • Samsun İş Kadınları Derneği

 • Varoluşcu Psikoterapiler Derneği

 

AKADEMİK DERECELER :

 • 1985-1989 Ege Üniversitesi Psikoloji  (lisans)

 • 1994-1996 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik  (yüksek Lisans)  

 

 MESLEKİ EĞİTİMLER :

 • Davranış Bilimleri Enstitüsü  EMDR

 • Şema Terapi Enstitüsü  Şema Terapi

 • Albert Ellis Enstitüsü  DDDT  Eğitimi

 • Bert Hellinger Enstitüsü Aile Dizimi Eğitimi

 • Gottman Çift Terapisi Eğitimi

 • Oyun Terapisi ( Prof.Dr. Ayşe Yalın)

 • Kognitif ve Davranış Terapileri Eğitimi (BDT)

 • Türk Psikologlar Derneği  Wisc-r Zeka Ölçeği

 • WİSCR Yorumlama ve Çocuk Sorunlarını Ayırdetme Çalışma Grubu 

 • Psikologlar Derneği Tıbbi Sorunları Olan Hastalarla Çalışma, Empatik İletişim ve   

 • Klinik Nöropsikoloji Eğitimi

 • Özgül Öğrenme Güçlüğü ( Prof.Dr. Ümran Korkmazlar)

YAYINLAR :

 • Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (2011):

Üniversite Öğrencilerinde, Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Ölçeğinin Alt Boyutları Düzeylerinin Çeşitli      Değişkenler Açısından İncelenmesi.( Müge Yılmaz, Gülay Özdemir, Atilla Turgay, Saime Çağlı 

 • Kognitif Davranışçı Terapi Derneği 2.Ulusal Kongresi (2009) : OKB Hastaları ve Sağlıklı Kontrol Grubunun Otomatik Düşünce ve Şemalarının Karşılaştırılması.( Gülay Özdemir, Müge Yılmaz, Saime Çağlı)

-  Ulusal Eğitim Bilimleri  Kongresi (1996) : Menapozal Kadınların Menapoz Evrelerine Göre Uyum Düzeyleri (Saime Çağlı, Kurtman Ersanlı)

SEMİNERLER :

 •  Stresle Başa Çıkma-Stres Yönetimi

 •  Ekip Bilinci

 •  Satış Teknikleri

 •  Performans değerlendirme

 •  İletişim Teknikleri

 •  Beden Dili

 •  Sınav Kaygısı

 •  Öğrenciler İçin Motivasyon

 •  Kişisel Motivasyon Yönetimi

 •  Zaman Yönetimi

 •  Etkili Anababalık

 •  Sınav Kaygısı

           

UNICEF ve Adalet Bakanlığı’nın desteklediği, suça itilen çocukların rehabilitasyonu ile  ilgili olarak Gözetim ve Denetim Görevlileri Eğitimi  ve bu alanda suça itilen çocuklar ve aileleriyle çalışmalar,Çeşitli şirketlerde psikolog kimliğiyle iş ve yaşam kalitesini arttırmaya yönelik eğitimler ve danışmanlık  hizmetleri , 

Yerel basında çeşitli konularda makaleler, 

Yerel bir tiyatroda danışmanlık,

Çocuk mahkemelerinde bilirkişilik,

 

Samsun İlköğretim Okullarında Risk Grubundaki Öğrencilerin Tespiti, İzlenmesi ve Önlem Programlarının Uygulanması Komisyonundaki görevlerine devam etmektedir.

                     

BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİK:

 

 •  Türk Psikologlar Derneği

 •  EMDR Derneği

 •  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite  Derneği

 •  Samsun İş Kadınları Derneği