top of page

Adı Soyadı:  Emine Umut YILDIZ TANYERİ

 

Unvanı:  Doktor Klinik Psikolog

 

Öğrenim Durumu : Doktora

 

Çalıştığı Kurum.: İstanbul Gedik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Doktor Öğretim ÜYESİ

KİTAP

Umut Yıldız.., Ergenlerde Sigara Alkol ve Madde Kullanımı: Hazırlayıcı ve Koruyucu Etkenler. Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, 2011.

YAYINLAR

Veznedaroğlu, B., Mete, L., Akbay, Ş., Erdem, S., Argon, M., Karaca, N., Seyfioğlu(Yıldız), U., Elbi, H., Duman, Y., Saygılı, R., “Şizofrenide Belirti Dağılımının Klinik Gidiş Özellikleri ve Bölgesel Beyin Kan Akımlarıyla İlişkisi”, Türk Psikiyatri Dergisi, 6(3), (1995).

 

Yıldız U., Altintoprak A. E., Havaceliği D., Coskunol H., Yüncü Z., Aydin C., Çelik Y., İnci B., Tolunay T., “A comparison study among high school students in ızmir-turkey between 2008 and 2011: the prevalence of substance use, and the prevalence of hopelessness and depression among students usıng substance”, Braga Workshop Drugs and the Brain, April 2012.

 

Seyfioğlu(Yıldız)  U., Ertürk N., Çalışkan Z., Noyan A., “Kadına özgü kanserlerde hastalığa ilişkin atıflar”, 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Uluslararası Uydu Sempozyum "Dünyada Kültür ve Tanı", Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Uluslararası Uydu Sempozyum, İzmir, 2000.

 

Karabilgin S, Doğaner İ, Seyfioğlu(Yıldız)  U, Mandiracıoğlu A, Öniz A, Güneş H. The prevalence of posttraumatic stress disorder in Şirinköy tent-camp two months after from the Marmara earthquake. International Public Health Congress, İstanbul, 2000.

 

Beytut D., Bolışık B., Solak U.,).Seyfioğlu(Yıldız)  U., “Çocuklarda Hastaneye Yatma Etkilerinin Projektif Yöntem Olan Resim Çizme Yoluyla İncelenmesi”. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2 (3), 35-45 (2009).

 

Şenol S, Seyfioglu U., Kavaklı K., Hemofili Hastalarına Bakım Verenlerin Umutsuzluk ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi, Ege Pediatri Bülteni 15 (3): 187-196 (2008).

Yüncü, Z., Özbaran, B., Altıntoprak, E., Yıldız ,U., Aydın, C., Coşkunol, H. “Sokak Yaşantısı Olan-Olmayan Madde Kullanım Bozukluğu Olan Ergenlerin Klinik Ve Sosyodemografik Özellikleri”. Psychiatry in Türkiye / Bölüm- 9 – No. 1 (2007).

 

Cevher H, Yıldız U, Ergün O, Özok G. Ege üniversitesi çocuk cerrahisi kliniği yanık merkezinde izlenen hastaların annelerinin ruhsal durumları,  Çocuk Cerrahisi Dergisi, Cilt 21, ek sayı, 2007.

 

Yüncü, Z., Yıldız,U., Kesebir, S., Altıntoprak, E., Coşkunol, H. “Alkol Kullanım Bozukluğu Olan Olguların Sosyal Destek Sistemlerinin Değerlendirilmesi”. Bağımlılık Dergisi, Vol: 6, N.: 3, pp.129-135 (2005).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Yıldız U., Altintoprak A. E., Havaceliği D., Coskunol H., Yüncü Z., “İzmir Liselerinde Riskli Alet Taşıyan ve Taşımayan Öğrencilerin Madde Kullanım ve Semt Özellikleri” 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi 09-13 Ekim Bursa, 2012.

 

Yıldız U, Coşkunol H,Çelik Y,Yüncü Z,Altıntoprak E, Aydın C. İzmir İli 9. Sınıf Öğrencilerinde Alkol, Sigara ve Madde Kullanım Yaygınlığı, 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı s.107, 25-28, Bodrum, 2010.

 

Yıldız U, Coşkunol H,Çelik Y,Yüncü Z,Altıntoprak E, Aydın C., Klinik Olmayan Örneklemde ( İzmir Liseleri 9. Sınıf Öğrencilerinde) Madde Kullanımının Depresyon ve Umutsuzluk ile İlişkisi 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı s.107, 25-28, Bodrum, 2010.

 

Yıldız U, Coşkunol H,Çelik Y,Yüncü Z,Altıntoprak E, Aydın C. Madde Kullanımını Artıran ve Azaltan Etkenler, 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı s.107, 25-28,Bodrum, 2010.

 

Yıldız U., Hemofilide Çocuk ve aileye Psikososyal Yaklaşım 6. Ulusal Hemofili Kongresi. Antalya, 2009.

 

Yıldız U., Solak, U., “Hemofili Hastalarının Stresle başa çıkma durumu, aileler” Ulusal Hemofili Kongresi 26-30, İzmir, 2006.

 

Yıldız U., Solak, U., “Hemofili Hastalarının Stresle başa çıkma durumu, gençler”, Ulusal Hemofili Kongresi 26-30 İzmir, 2006.

 

Seyfioğlu (Yıldız) U, Yüncü Z, Coşkunol H, Kesebir S, Çetinkaya B.  Alkol Tedavisi Gören Alkol Bağımlılarının Sosyal Destek Sistemlerinin İncelenmesi, 1. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Antalya, 2004.

 

Seyfioğlu(Yıldız)  U, Yüncü Z, Coşkunol H, Kesebir S, Çetinkaya B.  Ulu E, Tedavi Gören Alkol Bağımlılarının Aile İşlevlerinin Değerlendirilmesi, 1. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Antalya, 2004.

 

Veznadaroğlu B., Pırıldar Ş., Noyan A., Akdeniz F., Ercan E., Seyfioğlu(Yıldız)  U., Karaca N., Erdem S., Terzioğlu E., Özaşkınlı S., Saygılı R., Şizofrenide Yıkım Olan ve Yıkım Olmayan Hastaların Karşılaştırılması, 35. Ulusal Psikiyatri Kongresi,2001.

 

Sezgin Ş, Seyfioğlu (Yıldız) U, Aksel K, Klinisyen Hemşirelerde Problem Çözme ve Boyun Eğici Davranış Durumlarının İncelenmesi, 4. Ulusal Kadın Çalışmaları Toplantısı, s. 270-273. İzmir, 1998.

 

Umut Yıldız , prevalance of alcohol, tobacco and illegal substance use among ninth-grade students in İzmir, Turkey. National İnstute Drug Abuse, NİDA. 2008.

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi, kurucu üye

Abdülkadir Özbek Psikodrama Derneği İzmir şubesi, kurucu üye.

 

Diğer Mesleki Etkinlikleri

1.Sağlık Bakanlığı Bağımlılık Danışmanlığı Sertifikasyonu

2.Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi, MMPI testi sertifikasyon eğitimcisi, 2002 yılından bu yana sürmekte.

3. Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi, Projektif Testler(TAT, CAT, SAT) sertifikasyon eğitimcisi,

4.Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Travma Komisyon Başkanlığı, üç dönem ve halen sürdürmekte.

5.Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Travma psikolojisi eğitimcisi.

Bu kapsamda Gölcük depremi sonrası bölgede bir yıl süreyle gönüllü destek çalışmaları. Psikodrama uygulaması ile travma sonrası sosyal uyumun sağlanması konusunda takip çalışması,

Van depremi sonrası izmir bölgesi gönüllü psikologların eğitimi ve bölgeye psikolog desteği yönlendirme çalışmaları,

Soma faciası sonrası ilk günden itibaren yetkili kurumlarla Ege Üniversitesi ve Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Travma Komisyon adına psikolojik destek hizmetlerinin düzenlenmesi,  bölgede yaşayan afetzedelere hizmet verecek gönüllü psikologların eğitimi ve bölgeye psikolog yönlendirme çalışmaları.

Yardım çalışmalarında ve kurtarma çalışmalarına katılan kişilere, yardım edenlere yardım, çalışmaları kapsamında AFAD ve 112 çalışanlarına ve İzmir Tüprag madeni kurtarma ekibi çalışanlarına psikolojik destek çalışmalarını sürdürmekte.

Bölgesel kaza ve afet durumlarında travmaya maruz kalan kişilere klinik psikolog olarak gönüllü hizmet vermekte.

Türk Psikologlar Derneği, İzmir Şubesi Etik Komisyon üyeliği, iki dönem

Türk Psikologlar Derneği, İzmir Şubesi Eğitim Komisyonu üyeliği, iki dönem

6.Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü, Psikodrama Terapist Aşaması

UMUT YILDIZ CV
bottom of page