top of page

ATTENTIONER İLE DİKKATİMİ TOPLUYORUM

beyin-768x599.jpg

Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum Programı, 7-14 yaş çocukların dikkat ve ilgili tüm yürütücü işlevlerini etkili bir biçimde iyileştiren bir grup eğitim programıdır. Hem uygulayıcılar hem de danışanlar tarafından eğlenceli biçimde, çocukluk çağına uygun olarak elementlerle desteklenmiştir. Bu program, Almanya Bremen Üniversitesi’nde Nöropsikolojik tabanlı bir program olarak geliştirilmiştir.

 

Program 2 temele dayanmaktadır:

1) Öğrenme Psikolojisi,

2) Nöropsikolojik temeller.

Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum programında, ana karakter Tayfun adlı bir ejderhadır. Tayfun, babası gibi alev çıkarıp, mumu yakabilmeyi çok istemektedir ve görevlerin hepsini başarabilirse mumu yakabilecektir. Dikkatimi Topluyorum’un bütün oturumlarında, kolaydan zora doğru uyaranlar, şifreler ve etkinliklerle çocuğun SEÇİCİ DİKKAT, BÖLÜNMÜŞ DİKKAT, ODAKLANMA ve ZAMANLAMA işlevleri etkili biçimde iyileşme hedeflenir.

ATTENTIONER GRUP EĞİTİMİNİN ÇALIŞMA DÜZENİ

o Grup çalışması olarak uygulanır.

o 15 oturumdan oluşur; her oturum 40- 60 dakikadır.

o Günlük hayatta karşılaşılan sorunlar grup içinde yapılandırılmış olarak ele alınır.

o Grup içinde rekabet desteklenir böylece motivasyon artmış olur.

o Ödül sistemi ile davranış düzenlemesi ve başarı motivasyonu desteklenir.

o Çocuklara uygun figürler kullanılarak çalışma somutlanır. ( Ejderha Tayfun).

o Ek olarak uygulanabilecek olan 4 ebeveyn oturumu, öğrenilen stratejilerin günlük hayata aktarımını sağlar.

PROGRAMIN AMACI:

  • Çocukların, dikkatlerini daha iyi toplamaları ve sürdürebilmeleri sağlanır.

  • Kendi başlarına problem çözme yetenekleri desteklenir.

  • Uygulayıcının verdiği tek yardım; Tayfun sembolüdür.

  • Sorun çözme becerisi ve öfke kontrolü sağlanır.

  • Sonuç olarak tüm program boyunca günlük hayat simule edilmiş olur.

 

KİMLERE UYGULANIR?

  • 7-14 yaş aralığındaki çocuklar (İlkokul 2. Sınıftan itibaren),

  • Dikkat Eksikliği Hiperakivite Bozukluğu tanısı almış çocuklar,

  • Genel olarak tanı almamış, daha iyi odaklanmayı hedefleyen çocuklar (Sınav Öncesi Destek).

attentioner
bottom of page