top of page
kur. hiz..

İnsan kaynağı bir şirketin tüm çalışanlarının, bilgi, deneyim, yetenek, karakter ve performanslarıyla beraber ortaya koydukları tüm işlerin toplamıdır. İnsan kaynağı, şirketlerin en değerli kaynağıdır. İnsan kaynakları yönetimi ise şirketlerin işe alım ile daha iyi bir insan kaynağı yaratmasının yanında elindeki insan kaynağını en verimli şekilde kullanabilmesi sürecidir.

İnsan Kaynakları Yönetimi, işletmelerin hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli olan işlevleri gerçekleştirilecek yeterli sayıda vasıflı elemanın işe alınması, eğitilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi ve değerlendirilmesi işlemidir.

İşgören bulma faaliyeti, işgörenlerin seçimi ve diğer insan kaynakları yönetiminin fonksiyonları açısından son derece önemlidir. Bir işletmedeki insan kaynaklarının kalitesi, büyük oranda işgören bulma sürecindeki başarıya bağlıdır. İşgören seçimi sürecinde yeterli sayıda ve uygun özelliklere sahip adayın bulunamaması, bazı boş işlerin doldurulamamasına ya da işin gerektirdiği özelliklere yeterli derecede sahip olmayan işgörenlerin işe alınmasına sebep olabilir. İşe alınan işgörenin işin aradığı niteliklere yeterli derecede sahip olmaması verim düşüklüğünün yanında eğitim ve ücret maliyetlerini, iş gücü devrinin, iş kazalarının artması, motivasyon ve dolayısıyla iş tatminin düşmesi, işletmenin denetim giderlerinin artması gibi bazı olumsuz durumlara yol açacaktır. Eğer işe yerleştirilen adayın özellikleri, işin aradığı niteliklere uymuyorsa bu durumda yanlış işgören seçimi yapılmıştır.

ik.png

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İnsan kaynağı bir şirketin tüm çalışanlarının, bilgi, deneyim, yetenek, karakter ve performanslarıyla beraber ortaya koydukları tüm işlerin toplamıdır. İnsan kaynağı, şirketlerin en değerli kaynağıdır. İnsan kaynakları yönetimi ise şirketlerin işe alım ile daha iyi bir insan kaynağı yaratmasının yanında elindeki insan kaynağını en verimli şekilde kullanabilmesi sürecidir.

images.png

ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ

İş hayatında mimiklerin, vücut dilinin, ses tonunun, kelimelerin, içeriğin, sunuşun; kısacası iletişimi oluşturan her şeyin aldığımız sonuçlarda ve tepkilerde büyük etkisi olduğunu artık biliyoruz. Peki bunu iş performansına ve etkili insan kaynakları oluşturma süreçlerine nasıl entegre edebiliriz?

57790102efd7479e5dc3e09a160bca18-9000x90

EKİP ÇALIŞMASI

Takım çalışması için bir araya getirilecek olan kişilerin aynı amaca hitap ediyor olması birinci olmazsa olmazdır. Aynı yönde koşan insanların kazandıracakları ile farklı yönlere koşan insanların kazandıracakları aynı değildir. Bu nedenle amaç birliği ilkesine dikkat edilmelidir.

iş-yerinde-stress.jpg

STRESLE BAŞETME YOLLARI

Stres, insan vücudunun çeşitli içsel ve dışsal olaylara karşı verdiği doğal bir tepkidir. Bu olaylar genellikle rahatsız edici, olumsuz ve zor olarak algıladığımız durumlar olup çoğu zaman kişinin kapasitesini ve yeteneklerini aştığı için insan mekanizmasının ürettiği kaygı ve endişe durumu olarak ortaya çıkar.

zaman-yonetimi-hakkinda.jpg

ZAMAN YÖNETİMİ

Siz bir yandan son dakika çıkan sorunlarla uğraşırken, diğer yandan sonu gelmeyen e-postalara yetişme telaşı ile görev listenizde bir adım bile ileri gidemeden koskoca bir günü göz açıp kapayıncaya kadar geçirdiğiniz günler yaşadınız mı?

liderlik-ve-yoneticilik-alt-baslik.png

LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK

Lider ile yönetici eş anlamlı değildir. Her yöneticinin liderlik özelliklerine sahip olması beklenmezken, her liderin yöneticilik özelliklerine sahip olması beklenmektedir. Çünkü lider; iyi plan yapabilmeli, işleri yürütebilmeli ve kontrol edebilmelidir. Bu durum ona güç kazandırır.

yonetici-asistani.jpg

YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ

Hemen her firmanın bünyesinde yönetici asistanı bulundurmasına, iş ilanları içerisinde en sık karşılaşılan “aranan eleman” olmasına karşın ülkemizde halen bir yönetici asistanının ne iş yaptığı muammadır. Hatta öyle ki, asistanlığı yapılan yönetici dahi asistanının hangi görevlerden sorumlu olduğu, hangi çalışmaların ise asistan tarafından yapılamayacağı konularında net bir düşünce sahibi olamayabilir. 

protokol-kursu-1.jpg

PROTOKOL KURALLARI

Protokol, dar anlamda kamu belgelerinin aslı, uluslar arası konferansların ve anlaşmaların tutanakları demektir. Geniş anlamda devlet ve diplomasi (uluslar arası ilişkiler) alanındaki törenlerde, resmi ilişkilerde ve toplumsal yaşamda uyulması gereken kurallardır. Protokolde fazla gösteriş ve aşırıya kaçmak doğru değildir. Toplumsal davranışın temelini oluşturan eğitim, nezaket ve inceliğin (zerafet) oluşturduğu öğeler protokol uygulamalarına yön verir ve anlam kazandırır.  

DAHA FAZLASI
bottom of page