EĞİTİM PROGRAMLARI

Stoa Felsefesi Sohbetleri

Bu programın amacı; öğrenme güçlüğünün tanınması, ayırıcı tanı, kapsamlı kuramsal bilgiler çerçevesinde vaka örnekleriyle tanı, pekiştirme ve eğitim müdahalelerini hedeflenmektedir. Eğitim dört günden oluşmaktadır. Kuramsal bilgiler ve tanılama, testlerle değerlendirme konuları ele alınacak olup, öğrenme güçlüğü tedavi yaklaşımları psiko-eğitsel terapi örnekleriyle desteklenecektir. Pratikler vakalar üzerinden yapılacaktır. Eğitim programını başarıyla tamamlayanlara GEDİK ÜNİVERSİTESİ ONAYLI UYGULAYICI SERTİFİKASI verilecektir. Katılımcıların talep etmesi durumda bireysel ya da grup süpervizyon çalışmaları planlanabilecektir.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB) olan kişilerde “sürekli, aşırı ve durumla uygun olmayan bir endişe durumu” söz konusudur. Aşırı endişe, kişinin günlük yaşamını olumsuz yönde etkiler ve hatta olağan yaşam etkinliklerini sürdürmesini engeller. Bu kişiler her durumda olası en kötü sonucu düşünürler, her şey kendi denetimlerinin dışındadır, iyi bir olasılık ya da geriye dönüş mümkün değildir. YAB’da aşırı endişe ve kaygı genellikle sağlık, aile, para ya da iş gibi konularla ilgilidir. Denetlenemez nitelikte olan endişe hali en az altı ay boyunca hemen he gün vardır ve gün boyunca sürer.

      PROGRAMIN AMACI

  • Öğrencilerin sınava ilişkin olumsuz düşünce ve inançlarını daha işlevsel olanlarla değiştirmeleri

  • Sınava yönelik duygu, düşünce ve davranışlar hakkında farkındalık kazanma

  • Öğrencilerin sınav kaygısıyla başa çıkmalarını sağlama

      PROGRAMIN AMACI

  • Öğrencilerin sınava ilişkin olumsuz düşünce ve inançlarını daha işlevsel olanlarla değiştirmeleri

  • Sınava yönelik duygu, düşünce ve davranışlar hakkında farkındalık kazanma

  • Öğrencilerin sınav kaygısıyla başa çıkmalarını sağlama

Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB) olan kişilerde “sürekli, aşırı ve durumla uygun olmayan bir endişe durumu” söz konusudur. Aşırı endişe, kişinin günlük yaşamını olumsuz yönde etkiler ve hatta olağan yaşam etkinliklerini sürdürmesini engeller. Bu kişiler her durumda olası en kötü sonucu düşünürler, her şey kendi denetimlerinin dışındadır, iyi bir olasılık ya da geriye dönüş mümkün değildir. YAB’da aşırı endişe ve kaygı genellikle sağlık, aile, para ya da iş gibi konularla ilgilidir. Denetlenemez nitelikte olan endişe hali en az altı ay boyunca hemen he gün vardır ve gün boyunca sürer.

Evlilik hayatına kimse boşanma düşüncesi ile başlamaz. Ancak yaşanan olumsuzluklar çiftleri boşanma düşüncesiyle karşı karşıya bırakabilir. Oturumlarımızda boşanma sırasında ve sonrasında yaşanabilecek ailenin her bir bireyinin muhtemel durumlara sağlıklı bir şekilde hazırlanabilmeleri amaç edinilmiştir.

Bu programın amacı; mezuniyet aşamasında/yeni mezun olan ve mesleğine ilişkin tecrübe sahibi olmak isteyen tüm psikolog ve psikolojik danışmanların mesleki bilgi, beceri ve donanımlarını uygulamalarla geliştirmektir.

Kimler Katılabilir: Psikoloji ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunları ile ilgili bölümlerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri katılabilir.

Günlük hayatımızı etkileyen endişe, stres ve tükenmişlik kısır döngüsünü kırmamıza yardımcı olurken içimizde yaşam sevinci uyandıracak bir dizi basit ama etkin yöntem...

Gündelik hayat koşuşturmacası içinde birçoğumuz belli sorunlarla karşılaşmaktayız. Özellikle şehir hayatının yüklediği yoğunluğun getirdiği stres, kişilerarası ilişkilerde yaşanan öfke gibi problemler gündelik hayatımızda ister istemez karşı karşıya kaldığımız sorunlar arasında yer almaktadır. Öğreneceğimiz basit ama etkili becerilerin yardımıyla bu sorunlarla baş etmek daha az zorlanacağız.