top of page
psikolojik testler
GELİŞİM TESTLERİ
wisc-4-zeka-testi.jpg

WİSC-4 ZEKA TESTİ

WİSC-4 Zeka testi 6-16 yaş grubuna uygulanan bir zeka testidir.Türkiye’ deki norm çalışmaları 2016 yılında tamamlanmıştır.Dünya üzerinde kullanılan geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış bir test olan WİSC-4, ülkemizde de en kapsamlı ve güvenilir zeka testi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

WİSC-R Zeka Testinden farklı olarak; Sözel Kavrama, Algısal Akıl Yürütme, Çalışma Belleği  ve İşlemleme Hızı alt testlerinden oluşmakta olup, zekanın farklı yönlerine yönelik bilgi vermektedir.

wisc-r.jpg

WISC-R ZEKA  TESTİ

 

6-16 Yaş grubuna bireysel uygulanabilen bir zeka testidir. Test, sözel ve performans olarak iki bölüm ve 10 alt testten oluşur. Zeka bilgisinin yanında, çocuğun ve gencin öğrenme alanlarına ait bilgi de verir. 

iqresim.jpg

WAIS ZEKA TESTİ

 

Yetişkinlere yönelik bir zeka testi türü olan WAIS Wechsler zeka ölçeği 16 yaş üzerindeki bireylere uygulanmaktadır. Kısaca WAIS-III olarak adlandırılan bu test uygulamasında sözel ve performans olmak üzere iki ana bölüm ve çok sayıda alt bölüm bulunmaktadır.

agte.jpg

ANKARA GELİŞİMSEL TARAMA ENVANTERİ (AGTE)

  

Toplam 154 madde ve 4 alt testten oluşmaktadır. Bu alt testler; Dil-Bilişsel, Sosyal Beceri-Özbakım, İnce Motor ve Kaba Motor Gelişimini ölçen sorular içerir. Denver Gelişim Tarama Testi ile paralel sonuçlar verir. Çocuğun yaşına uygun dilimden başlayarak anneye ya da çocuğa temel bakım veren kişiye soruların sırayla sorulmasıyla uygulanır. Önemli olan, çocuk hakkında en sağlıklı bilgiyi elde edebilmektir.

denver-600-x-400.jpg

DENVER GELİŞİMSEL TARAMA ENVANTERİ

 

Küçük çocuklarda var olan gelişimsel sorunları tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir ölçme aracıdır. Çocuğun yaşına uygun birtakım becerilerini değerlendirmek, gelişimsel olarak şüpheli durumları objektif olarak ölçmek ve risk altındaki çocukları izleyebilmek için 116 maddde ve 4 alt bölümden oluşan bir ölçektir.0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir testtir.Anne&baba ve çocukla birlikte uygulama yapılmaktadır.

Anne&babadan çocukla ilgili bazı bilgiler alınır ve uygulamaya geçilir. Test formunda yer alan maddelerden anneye yöneltilmesi gereken sorular anneye yöneltilir ve çocuğun yapması beklenen maddeler ise çocuğa yöneltilir. Testin verilişinde standart yönergeye uyulması gerekmektedir.

gessel.jpg

GESSEL TESTİ

 

7 yaşa kadar uygulanan test, kolaydan zora doğru, her yaşın seviyesine göre sıralanmış 7 şekilden oluşur. Bu test ile çocuğun zeka düzeyi ve gelişim yaşı hesaplanır. Görsel algı ayrımsallaştırma, bütünleştirme ve ince motor becerileri hakkında bilgi verir. 

Porteus-Labirentleri-Testi--7a62.jpg

PORTEUS LABİRENTLERİ TESTİ

 

12 labirentten oluşan test ,7 ila 15 yaş arası çocuklara bireysel olarak uygulanmaktadır. Bu test ile zekanın performans kısmı ölçülmektedir. 

CATTELL-2A.jpg

CATELL TESTİ

 

7-14 yaş arası çocuklara uygulanan bir zeka testidir. Zekanın performans kısmı ölçülür. Grup olarak uygulanılabilir.

goodenough.jpg

GOODENOUGH-HARRIS İNSAN RESMİ ÇİZME TESTİ

 

Bireylerin zihin gelişimini ölçmeyi amaçlar.Küçük çocukların genel yetenek düzeylerine ilişkin bir bilgi vermektedir.Bir çizim testidir.Zihinsel geriliğin belirlenmesinde önemli bilgi verir.Ancak birey hakkında karar verirken sadece bu test kullanılmamalıdır.Süreli bir test değildir.4-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır.Gerektiğinde grup testi olarak da kullanılmaktadır.Çocuktan boş bir kağıda insan resmi çizmesi istenir. Projektif olarak ta değerlendirilebilir. 

KİŞİLİK TESTLERİ
mmpiresim.jpg

MMPI (MINNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ)

 

Test, ilk olarak 1939 yılında geliştirilmeye başlanmış, zaman içerisinde günün şartlarına göre geliştirlerek bugünkü halini almıştır. ABD’de Minesota Üniversitesi tarafından geliştirilen ve 566 sorudan oluşan test halen dünyanın çeşitli ülkelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Orijinalinden Türkçe’ye çevrildikten sonra, Türkiye uyarlaması yapılmış, güvenirlilik ve geçerlilik çalışması yapılarak ülkemizde de uygulanmaya başlanmıştır. Test, uygulanan bireyin kişilik özelliklerini objektif ve bilimsel kriterler kullanarak ortaya çıkartır. İnternet ortamında yer alan ve hiçbir bilimselliği olmayan testlerle kıyaslanamaycak kadar bilimsel ve objektiftir. Hatta bu alanda kişiliği tespitte kullanılacak en güvenilir, geçerli test olma özellliğine sahiptir diyebiliriz. Bu kapsamda ve güvenirlilik düzeyinde ülkemizde uygulanan başka bir kişilik testi yoktur.

beierresim.jpg

BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ

 

Birey tanıma tekniklerinden biri olan cümle tamamlama testi, projektif testler arasında yer alır. Bireyin paylaşamadığı, duygu ve düşüncelerini anlamaya yönelik bir testtir. Birey bu testte eksik cümleleri tamamlayış biçimiyle, ilgilerini, tutumlarını, arzularını, beklentilerini, sıkıntılarını vb. duygu ve düşüncelerini yansıtır. Bireyin iç dünyasına ait bilgiler edinmek istendiği zaman kullanılır.

Testin A formu 56 eksik cümleyle 8 ile 16 yaşlar arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. B formu ise, 67 eksik cümle ile daha ileri yaşlardaki çocuklara uygulanmaktadır. Projektif bir teknik olduğundan uzmanlık gerekmektedir. Bireysel olarak ya da belli bir gruba uygulanabilir. Yönerge okunarak, bireyin eksik cümleleri tamamlaması istenir.

NWYBMrG.png

Rorschach Testi

İsviçreli bir psikiyatrist olan Hermann Rorschach tarafından geliştirilmiştir. Kişiliğin dinamiklerini ölçen bu test sözel bir testtir ve danışana bireysel olarak uygulanmaktadır. Test 7-70 yaş aralığında olan herkese uygulanabilmektedir.Testin materyali on adet mürekkep lekeli karttan oluşmaktadır. Testör, kartları birer birer göstererek kartlarda neler gördüğünü ve nelere benzettiğini sormaktadır. Danışanın verdiği tüm yanıtlar yazılarak not edilir ve test bittiğinde raporlama kısmına geçilmektedir.

PROJEKTİF TESTLER
tat.jpg

TAT 

Tematik Algı Testi

Kişiliğin sosyal yönünde yani kişilerarası ilişkilerde ve çevrenin algılanmasında gösteren kişilik dinamiklerini araştırmaya yönelik olarak kullanılan bir testtir. Güncel haliyle 31 resimli karttan oluşur. Kişilerden bu resimlerin bazıları hakkında hikaye anlatmaları istenir, bu sayede bilinçli olarak yapılandırılmamış uyaranlardan kişisel olarak ne algıladıklarını ortaya koymak ve yorumlamak amacıyla işleyen bir yöntemdir.

T.A.T, günümüzde popülarite bakımından Rorschach’tan sonra en çok kullanılan ikinci projektif testtir.

T.A.T testi 31 resim içerir, bu resimler kişilerin sosyal ve kişiler-arası konumlarının değişik görünümlerini resmetmektir.

Testte kişiden her resimde bir hikaye anlatması istenir. Resimlerden 10’u cinsiyetlere ayrılmış, 21 resim ise her iki cinsiyet içinde kullanılır.

T.A.T’nin amacı; kişiliğin altında yatan dinamiklere ulaşmaktır. Özellikle iç uyuşmazlıkları, baskın becerileri ve ilgileri, motivasyonları araştırabilmemize olanak sağlar

T.A.T testindeki spesifik motivler başarı elde etmeyi, samimiyet gösterilerini ve problem çözme becerilerini içerir. T.A.T rüyaları, fantezileri, eş seçimlerini, insanların meslek seçimindeki güdülerini daha net bir şekilde araştırmamızı sağlar bir hale gelmiştir.

T.A.T testi, kişilerin kendi özelliklerini anlamaları ve böylece hayatları ile ilgili önemli kararları buna göre almalarını sağlamakta kullanılmaktadır.

catresim.jpg

CAT

Çocuklar İçin Tematik Algı Testi

C.A.T bir çocuk için çok önemli olan figürleri ve dürtüleri anlamamızı kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuştur. Resimler özellikle beslenme problemleri ve genel olarak da oral problemler konusunda bilgi vermek; kardeş kıskançlığından kaynaklanan problemleri araştırmak; anne-baba figürlerine karşı tutumu ve bu figürlerin nasıl algılandığını ortaya çıkarmak ve bir çift (karı-koca) olarak anne-baba ile çocuğun ilişkilerini görmek üzere düzenlenmiştir.

Yine bunlarla ilişkili olarak, çocuğun agresyonu, yetişkinler dünyasındaki yeri, muhtemel bir mastürbasyonla ilişkin olarak da gece yalnız kalmaktan duyduğu korku, tuvalet eğitimi ve ailenin buna tepkisi hakkındaki fantezilerini görmek amaçlanmıştır. Ayrıca yine çocuğun yapısı ve büyümeyle ortaya çıkan problemlere çocuğun reaksiyonunun dinamik işleyişini de öğrenmeyi amaçlamaktadır.

cocukresim.jpg

Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi

Çocukların  sorunlarını ve  iç dünyalarını anlayıp, çözümleyebilmek için yapılandırılmıştır. Çocukların bilinç ve bilinçaltı süreçlerini çözümlemeyi sağlar. 4-­12 yaşa uygulanabilir.
 

NÖROPSİKOLOJİK TESTLER
wisconsinresim.png

WİSCONSİN KART EŞLEME FORMU

 Karmaşık (yönetici) dikkat, özellik belirleme, perseverasyon, çalışma belleği, yönetici işlevler, kavramsallaştırma, soyut düşünmeyi ölçer.

gorselisitsel.jpg

GÖRSEL İŞİTSEL SAYI DİZİLERİ TESTİ B FORMU (GİSD-B)

Kısıtlı sistemler, dikkat ve kısa süreli belleği değerlendirir.

isaretleme.jpg

İŞARETLEME TESTİ TÜRK FORMU

Görsel mekansal algılama, sürekli dikkat (vijilans), görsel tarama, ataklık, tepki hızı ve mekansal ihmalini ölçer.

bentonresim.JPG

BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ

 

8 yaş ve üstü çocuklara uygulanan, göstermeli ve çizimli olmak üzere iki kısımdan oluşan, görsel belleği ölçen performans testidir. Bireysel uygulanır. 

bendergestalt.png

BENDER GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ

Bu test, 5-11 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zeka testi olarak da kullanılır. Zekanın Görsel devinimsel motor algılamasında gerilik , regresyon, fonksiyon kaybı, ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla kullanılmaktadır. 9 şekilden oluşmaktadır ve bu şekilleri kişinin çizmesi istenir. Görülen ve çizilen şekillerin her bir farklılığı farklı puanlandırılarak kişinin görsel motor algılama puanı hesaplanır. Sınırlandırılmış süre uygulaması yoktur.

cocuklar2-compressor.jpg

FROSTİG TESTİ 

4-8 yaş arası çocuklara uygulanan, görsel algılamayı saptamaya yönelik bir performans testidir. Bireysel ve grup olarak verilebilir. El-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayırımı, şekil sabitliği,(Değişmezliği), mekan-konum algısı (uzaydaki pozisyon),mekan ilişkilerinin algısı (uzay ilişkileri) gibi 5 algısal beceri değerlendirilir.

moxo
DİKKAT TESTLERİ
moxo.jpg

MOXO DEHB TESTİ

MOXO  dikkat performans  testi 6 yaş ve üzeri kişiler için geliştirilmiş  ADHD-DEHB Dikkat Eksikliği Hiperaktivite tanısına yardımcı olan , bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve işitsel çeldiricilerin –dikkat dağıtıcıların-  kullanılarak kişinin dikkat performansını ölçen  bir testtir . Doğru tanı koymada yardımcıdır ve  güvenilirliği % 90 ‘ dır.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu 4 temel sorunu kapsar:

Dikkat eksikliği

Dürtüsellik

Zamanlama problemi

Hiperaktivite

MOXO testi, DEHB'nin bu 4 belirleyicisini ayrı ayrı değerlendirerek objektif ve somut sonuç verir.

psikoloji_magazasi_frankfurter_dikkat_te

Frankfurter Dikkat Testi

60 ile 72 ay arası çocuklara uygulanan Frankfurter Dikkat Testi, elma ve armut resimlerinden oluşan bir testidir. En fazla 90 saniyede bitirilmesi istenen testle çocuğun dikkat seviyesi ölçülmektedir. Okula başladıktan 14 gün sonra çocuğa uygulanan Frankfurter Dikkat Testinde çocuktan 42 adet armut resmini bulması ve üzerini çizmesi istenir.

Farklı olan resmi bulma testi olan ölçme testi, dikkat ölçümü için tek başına yeterli bulunmamakla birlikte dikkat eksikliğinin belirlenmesinde etkili olmaktadır. Testi uygulayacak kişiyi çocuğun daha önce tanıyor olması ve test odasını daha önce görmesi önemlidir. Oyun oynayan çocuktan oyununu bırakıp testi çözmesinin talep edilmesi kısa sürede olmamalı, test öncesinde çocukla sohbet edilmelidir.

76bcd377acb541c6a32a953ed6de2895.JPG

D'2 Dikkat Testi

Seçici dikkati ölçen veya geliştirmeye çalışan araştırmalar için bu kavramları geçerli ve güvenilir bir şekilde değerlendirebilecek ölçme araçlarına ihtiyaç vardır. Bu araçlardan birisi 1962 yılında Almanya, Essen’de geliştirilmiş olan d2 Dikkat Testi’dir. Bu testte dikkat, konsantrasyon ve algısal hız gibi özellikler görülmeye çalışılmıştır. Testin standardizasyonunu ve bugünkü kullanıma uygun hale getiren kişi ise 48 Yrd. Doç. Dr. Levent YAYCI Brickenkamp (1981)’dır. D2 Dikkat Testi zamana bağlı olarak, seçici dikkati ölçen bir testtir. Görevin yapılma hızı, kurallara uyum ve performans kalitesi ölçülen alt özelliklerdir. D2 Dikkat Testi’nde uygulanan görsel tarama seçici dikkatin önemli bir bileşenidir. Test 9-60 yaşlar arasındaki bireylere bireysel veya grup hâlinde uygulanabilir.

ogrenme-guclugu-bataryasi.jpg

ÖZGÜL ÖĞRENME BOZUKLUĞU BATARYASI

Öğrenme bozukluğu, bilgiyi işleme sürecindeki problemden kaynaklanmaktadır. ÖBB bataryası; girdi, işlemleme, bellek, çıktı, dil, kavramsal, motor koordinasyon, sıralama alanlarındaki problemleri tespit etmek için kullanılır.

ÖBB bataryası; Gesell Testi, Bender Gestalt Testi, sağ-sol ayırt etme testi, lateralleşme testi, saat çiz testi ve okuma-yazma ve temel matematik becerilerinin  incelenmesini sağlayan maddelerden oluşur.

ÖBB bataryasının yaklaşık uygulama süresi 45-50 dakikadır. Batarya değerlendirmesine göre görsel algılama, sıralama becerisi, saat bilgisi, sağ-sol yön bilgisi, okuma ve yazmadaki hatalar, temel matematik becerilerindeki problemler tespit edilir. Problem alanları çocuğun yaş ve sınıf seviyesindeki norm değerleriyle karşılaştırılır. Elde edilen sorun alanlarına göre de bireysel psikoeğitim planlanır.

bottom of page