top of page

ÇOCUK KİTAPLARIYLA YARATICI DRAMA

Çocuğun kişisel gelişimini doğrudan etkileyen; çocukların bilişsel, devinişsel ve duyuşsal becerilerini geliştirmek için yaparak, yaşayarak öğrenme ve aynı zamanda yaratıcılıklarını geliştirecek doğaçlama temeline dayanan çalışmalardır. Yaratıcı Drama süreci boyunca çocukların bedensel ve zihinsel; problem çözme, empati, sözel/sözsüz ifade becerilerini geliştirecek çalışmalar yapılmaktadır.

Yaratıcı drama süreci boyunca; Özgüven, Empati, Problem çözme, Kendini ifade edebilme, Karar verme, Yaratıcılık, Estetik, Hayal gücü/imgelem kullanma, Duygularının farkına varma ve Duygularını ifade etme, Sözlü-sözsüz ifade becerilerini geliştirmeyi sağlar.

Bu atölye süreçlerinde nitelikli çocuk edebiyatı kitaplarından yola çıkarak yaratıcı drama çalışmaları yapılacaktır. Farklı çocuk kitapları ele alınarak, çeşitli kurgularla drama atölyesi gerçekleştirilecek, bir kitabın neler düşündürebileceği ile ilgili çocukların çok sayıda fikir edinmelerine katkı sunacak ve farklı bakış açıları kazanmalarına destek olacaktır.

Kayıt ve bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

İLETİŞİM: 0362 431 35 36 - 0530 877 33 91

yaratıcı drama
bottom of page