top of page
emdr.jpg

WORKSHOP 

 

 

Konu : Çocuk Olgularla  EMDR Uygulamaları 

 

Moderatör : Ümran Korkmazlar

 

Ümran Korkmazlar : Çocuklara Müdahalede Vaka Formülasyonunda Dikkat Edilecekler

 

Belin Güner Nas : Çocuklarda Korku ve Kaygılarda Sorunun Göbeğinde EMDR ile Müdahale 

Çocuklarda kaygı bozukluğu ve ayrılık anksiyetesine genel bir bakışın ardından, kaygılı bir çocukta kendisine kaygı veren ortam ve durumlarda yani sorunun göbeğinde EMDR uygulamaları ele alınacaktır.

 

Berfin Bozkurt : Çocukluk Çağı Başlangıçlı OKB Olgusunda Vaka Formülasyonu  ve EMDR

Yoğun obsesif kompulsif bozukluk eşliğinde depresyon belirtileri gösteren genç yetişkin bir danışanın çocukluk dönemi anılarının EMDR ile nasıl çalışıldığı ele alınacaktır. Birçok farklı alanda işlevselliğini engelleyen farklı obsesyonlar söz konusu olduğunda vaka formülasyonunun nasıl yapıldığı ve bu süreçte nasıl yol izlendiği anlatılacaktır.

 

Deniz Tan Tunca : Bir Olguya EMDR ve Deneyimsel Oyun Terapisi  ile Müdahale

Okul öncesi dönemde gösterdiği somatik belirtiler sonrasında okula devam etmek istemeyen bir çocuk danışanın vaka formülasyonu ile giriş yapılacaktır. Ardından somut örneklerle, vakaya EMDR ve Deneyimsel Oyun Terapisi kullanılarak nasıl bir müdahale planı uygulandığı açıklanacaktır. 

 

Emrah Devrim :  Otizm Spektrum Bozukluğu ve Öğrenme Güçlüğü Olan İki  Olguda EMDR Uygulamaları

Otizm spektrum bozukluğu ve öğrenme güçlüğünde EMDR ile yapılabilecek müdahaleler video gösterimleri ile anlatılacaktır

 

Melis İpçi ( İzmir-Video ) : Asperger Olgusu ile EMDR

Asperger ve ayrılık anksiyetesi bozukluğu öntanıları ile değerlendirilen 6 yaşındaki olguya nasıl yaklaşılacağı, terapisinin nasıl formüle edildiği  anlatılacak, bağlanma ve hikaye yöntemleri ile EMDR deneyimleri paylaşılacaktır.

 

Nalan Saban Alak : Kekemelik Olgusunda EMDR ile Müdahale 

Gelişimsel perspektiften kekeme olgularında ne çalışılır, nasıl planlanır, süreçte nelere dikkat edilmesi gerekiyor.

Çocukluk dönemindeki kekeme olgularında EMDR ile nasıl çalışılacağı bir vaka örneği üzerinden anlatılacaktır.

 

Pınar Engin Fidancı (İzmir-Video) : Yine Yeni Yeniden EMDR: Büyük T Bir Travma Vakasının Gelişimsel Dönemlerde EMDR'la Çalışması  

5 yaşındayken aile içinde vahşi bir cinayete tanık olan bir çocukla, çocuk büyüdükçe farklı gelişimsel dönemlerde yapılan EMDR ve izleme çalışmaları paylaşılacaktır.

 

Sevim Berrin İnci ( İzmir Video) : Lösemi Olgusu ile EMDR

Lösemi tanısı ile tedavi gören, obsesif belirtiler, karşı olma karşı gelme bozukluğu ve asperger sendromu semptomları bulunan 3,5 yaşındaki olguda EMDR terapisi ele alınacak ve terapi sürecinde kullanılan bağlanma ve hikaye yöntemlerinden söz edilecektir.

 

Yusuf Ahmet Kulca : Ergen Olgu ile EMDR

Ön ergenlik döneminde taciz öyküsü bulunan bir ergen olgu ile yapılan EMDR müdahalesi paylaşılacaktır.

ÇOCUK OLGULARDA EMDR
bottom of page