top of page
WhatsApp Image 2019-12-25 at 10.43.06.jp

DİSLEKSİ EĞİTİM MÜDAHALELERİ-OKUMA(DEM-OKU) UYGULAYICI KULLANIM SERTİFİKASI EĞİTİMİ

 

Disleksi Eğitim Müdahaleleri-Okuma (DEM-OKU) disleksi tanısı almış ve/veya disleksi riski olan öğrencilerin okuma becerisini geliştirmeye yönelik olarak geliştirilmiş bilimsel kanıta dayalı pek çok uygulamayı içeren çok adımlı bir müdahale programıdır.

 

Geliştirilen müdahale programı kapsamında okuma güçlüğü gösteren öğrencilerin akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirmeye yönelik stratejiler uygulanmaktadır.

 

DEM-OKU uygulayıcı eğitimi teorik eğitim ve uygulamalı eğitimleri içermektedir. DEM-OKU sayesinde öğretmenler ve uzmanlar disleksili öğrencilerle gerçekleştirecekleri bir yıllık eğitim sürecine yönelik bir müdahale programına sahip olacaklardır.

 

DEM- OKU kullanılarak ilk değerlendirme aşamasından uygulamaya kadar tüm eğitim sürecini içeren eğitim basamakları adım adım paylaşılmaktadır.

 

Sertifika eğitimi kapsamında disleksi öğrencilerin okuma becerilerinin belirlenmesine yönelik performans alımı ve strateji öğretimi gerçekleştirilecektir.

 

DEM-OKU’YU KİMLER KULLANABİLİR?

  • Özel Eğitim Öğretmenleri

  • Akademisyenler

  • Yüksek lisans ve Doktora Öğrenimi Görenler

  • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri

  • Özel Olarak Özel Eğitim Dersi Veren Tüm Öğretmenler

  • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uzmanları

  • Psikologlar

  • Sınıf Öğretmenleri

  • Diğer Uzmanlar

 

Eğitim kapsamında müdahale programını ve performans belirleme sürecine yönelik kitaplardan oluşan materyal seti paylaşılacaktır.

DEM OKU İÇERİK
bottom of page