top of page

KOGNİTİF(BİLİŞSEL)

DAVRANIŞÇI TERAPİ

Kognitif(Bilişsel) Davranışçı Terapi Nedir?

Bilişsel davranışçı terapi; psikolojinin davranışçı ve bilişsel kuram ilkelerine dayalı bir psikoterapi yöntemidir. Yaşanan psikolojik sorunları bu ilkelerle birlikte ele alırken; duygu, düşünce ve davranış arasındaki ilişkiyi incelemektedir.

Bilişsel yaklaşım göz önüne alındığında; yaşanılan olayların anlamı, bireylerin değerlendirme ve yorumlama biçimlerine göre değişebilir. Bireyler bu yorumlamalarda var olan düşünce hataların ve geçmişten gelen olumsuz inançların etkisiyle sıkıntı yaşamaktadır. Bilişsel süreçler (hatalı düşünceler) ele alındığında amaç, danışanların eksik ya da hatalı yorumlamalarına yeni bir bakış açısı kazandırmaktır. Buluşmak için sözleştiğimiz arkadaşımızın buluşma yerine geç kalmasını ele alalım:  bazılarımız başına bir şey mi geldi, trafikte mi kaldı gibi düşüncelerle birlikte endişelenip merak ederken; bazılarımız, “ beni önemsemedi, saatinde gelmedi” gibi düşüncelerle öfkelenebilir. Burada söz konusu olan farklılık, bireylerin geçmiş tecrübelerle oluşmuş  hatalı inanç ve düşünceleriyle ilgilidir.

Davranışçı yaklaşıma göre ise, olaylar karşısında nasıl davrandığımız duygu ve düşüncelerimiz üzerinde etkilidir. Düşüncenin davranışı etkilediği gibi, davranış da düşüncelerden etkilenir; bu yüzden nasıl davrandığımızı fark etmek ve yeni davranış yöntemlerini denemek yaşanılan sıkıntının azalması açısından önemlidir. Bilişsel davranışçı terapideki davranış müdahaleleriyle sıkıntı veren durumlarla baş etme becerisi gelişmektedir.

Bilişsel davranışçı terapi; şu anda yaşanan sorunlarla direk olarak ilgilenmeyi içeren bir terapi yöntemidir.  Tüm bu süreç danışan ve danışman tarafından birlikte yürütülür ve terapötik ilişkinin önemi oldukça fazladır.  Danışan da danışman kadar aktiftir ve yaklaşık olarak 8-10 seans aralığında tamamlanmaktadır. Depresyon, kaygı bozukluları (sosyal fobi, yaygın kaygı bozukluğu, fobiler vb..), travma sonrası stres bozukluğu, kişilik bozuklukları, yeme bozuklukları gibi pek çok psikiyatrik rahatsızlıklarda uygulanmaktadır.

bdt
bottom of page