top of page

KOGNİTİF DAVRANIŞÇI TERAPİ EĞİTİMİ

Eylül-2019

Prof. Dr. M. Zihni SUNGUR

Kurs Programı

1. Oturum

·         Kursun tanıtımı

·         Davranış Terapilerinin Temel İlkeleri, Tarihsel Gelişimi

 • Davranış terapileri (DT)

 • Tanımı ve tedavi uygulamalarına yansıması

 • Öğrenme kuramları

 • Alıştırma ilkesine dayalı tedaviler (E)

 • Alıştırma ilkesine dayalı teknikler ve bu tekniklerin farklı uygulama biçimleri

 • DT uygulamaları sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar

 • Uygulama hataları

 • Tedavide hedef belirleme

 • DT’ye yöneltilen eleştiriler

 • DT’nin diğer tedavi yöntemlerinden ayrılan özellikleri ve tedavi uygulamalarındaki avantajları

2. Oturum

DAVRANIŞ TERAPİLERİ (DT)

 • DT’nin endikasyonları

 • Tedavide kullanımında zorluk çekilen alanlar

 • Tedaviden en çok yararlanması muhtemel durumlar

 • Başarılı tedavi için gerekli koşullar

 • Tedaviye hangi şartlar altında ısrar edilmemeli

 • Tedavide başarısızlık nedenleri

 • Tedavinin erken dönemlerinde iyi prognoz belirleyicileri

 • Tedavide genel prensipler

 • Tedavide spesifik prensipler

 • Davranış analizi

 • DT’de kullanılan teknikler

 • Video ve rol oynama aracılığıyla yapılan uygulama becerileri eğitimi

3. Oturum

KOGNİTİF TERAPİLER (KT)

·         Kognitif terapilere giriş.

·         Otomatik Düşünceler

·         Ara İnançlar

·         Şemalar, şema belirlemeye ve değiştirmeye (esnetmeye) yönelik teknik girişimler.

4. Oturum

KOGNİTİF TERAPİLER (KT)

          KDT’de Kavramlaştırma ve Formülasyon

·         Tedavi Planlama, Tedavi Rasyonelinin Aktarılması

·         Ödev Düzenleme İlkeleri

·         Bilişsel Davranışçı Teknikler

·         Video ve rol oynama aracılığıyla yapılan uygulama becerileri eğitimi

5 ve 6.Oturum

Depresyonun Kognitif Davranış Terapisi

 • Bir halk sağlığı sorunu olan Depresyonu tanımak ve anlamak

 • Depresyonun kognitif davranışçı kuramı

 • Depresyonda davranışçı teknikler

 • Depresyonda kognitif teknikler

 • Video ve rol oynama aracılığıyla yapılan uygulama becerileri eğitimi

 

7.Oturum

Panik Bozukluğu

 • Panik bozukluğu anlamak

 • Panik bozukluğunun kognitif davranışçı kuramı

 • Panik bozukluğunda davranışçı teknikler

 • Panik bozukluğunda kognitif teknikler

 • Video ve rol oynama aracılığıyla yapılan uygulama becerileri eğitimi

 

8.Oturum

Obsesif Kompulsif Bozukluk

 • Obsesif kompulsif  bozukluğu anlamak

 • Obsesif kompulsif  Bozukluğun kognitif davranışçı kuramı

 • Obsesif Kompulsif  Bozuklukta  davranışçı teknikler

 • Obsesif kompulsif  Bozuklukta kognitif teknikler

 • Video ve rol oynama aracılığıyla yapılan uygulama becerileri eğitimi

 

9. Oturum

Sosyal Fobi

·        Sosyal fobiyi anlamak

·        Sosyal fobinin kognitif davranışçı kuramı

·        Sosyal fobide davranışçı teknikler

·        Sosyal fobide kognitif teknikler

·        Video ve rol oynama aracılığıyla yapılan uygulama becerileri eğitimi

 

10. Oturum

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

·        Travma Sonrası Stres Bozukluğu hakkında bilinenler ve bilinmeyenler

·        DSM 5 tartışması: Neler getiriyor, neler götürüyor?

·        Travma Sonrası Stres Bozukluğunun kognitif davranışçı kuramı

·        Travma Sonrası Stres Bozukluğunda davranışçı teknikler

·        Travma Sonrası Stres Bozukluğunda kognitif teknikler

·        Video ve rol oynama aracılığıyla yapılan uygulama becerileri eğitimi

 

11.Oturum

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

·        Yaygın Anksiyete Bozukluğunu anlamak: Diğer anksiyete bozukluklarından farkı ne?

·        Yaygın Anksiyete Bozukluğunun kognitif davranışçı kuramı

·        Yaygın Anksiyete Bozukluğunda davranışçı teknikler

·        Yaygın Anksiyete Bozukluğunda bilişsel teknikler

·        Video ve rol oynama aracılığıyla yapılan uygulama becerileri eğitimi

 Yer: Öğrenme Akademisi

       Kale Mah. 19 Mayıs Bul. No:31/15

​       0362 431 35 36-0530 877 33 91

       Kontenjan: 40 kişi

KDT içerik
bottom of page