top of page

PSİKO-EĞİTİM

              Özgül Öğrenme Güçlüğü, 'Çok zeki ama okumada hataları var', 'çok akıllı bir çocuk ama yazısı okunaksız ya da ters yazıyor', 'matematiği zehir gibi ama okumayı sevmiyor', 'çok güzel okuyor ama matematikte zorlanıyor', gibi birbiriyle uyumsuz performanslarla karşımıza çıkar. Farklı öğrenen bu çocuklar spesifik güçlükleri nedeniyle okulda da pek çok derste sorun yaşarlar. Tutarsız ve değişken bir performans sergilerler. İyi okuyamayan bir çocuk matematiği çok iyi anlasa bile problemleri yanlış okuduğu için matematikte de başarısız olur. Sembolleri karıştıran bir çocuk matematik işlemlerini ters yapar. Yazma güçlüğü olan bir çocuk soruları bilse bile okunaksız yazısı nedeniyle sınavlardan düşük not alır. Farklı Özel Öğrenme Güçlüğü tipleri okuma alanında “disleksi”, yazma alanında “disgrafi”, matematik becerilerinde “diskalkuli”  adlandırılır.

           Merkezimizde Özgül Öğrenme Güçlüğü tanısı almış çocuklara özgü psiko-eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Bu çocuklar için özel oluşturulmuş materyallerle duyusal farkındalıkları arttırma,  doğru okuma, hızlı okuma, görsel algı-işitsel algı geliştirme, dikkat ve hafıza güçlendirme gibi olguya uygun yöntemlerle bireysel olarak çalışmalar yapılmaktadır. Çocuklara okuma ve yazma sorunlarıyla başa çıkma yöntemleri öğretilmektedir. Öğretmenlerle işbirliği yapılmakta ve ailelerin soruna ilişkin bilgilendirilmeleri ve çocuğa yönelik tutumlarını düzenlemeleri hedeflenmektedir.

psio eğitim
bottom of page