top of page
sobat içerik
WhatsApp Image 2019-12-25 at 10.43.07.jp

SOBAT NEDİR?

SOBAT, özel öğrenme güçlüğü (disleksi) olan veya resmi bir tanı almamış olsa bile okumada güçlük yaşayan  7-14 yaş arası ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin akıcı okuma, doğru okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla geliştirilmiş norm-temelli, tamamen Türkiye’de geliştirilmiş standart bir okuma testidir.

SOBAT NE İŞE YARAR?

SOBAT hem eğitimciler hem de ilgili uzmanlar tarafından farklı amaçlarla yaygın olarak kullanılabilmektedir:

 • SOBAT ile öğrenme güçlüğü tanısı olsun ya da olmasın 7-14 yaş arası tüm çocukların akıcı okuma ve okuduğunu anlama düzeyleri öğretmenler tarafından belirlenebilmektedir.

 • Öğretmenler sınıflarında eğitim gören ve/veya görecek öğrencilerin temel okuma becerilerini geliştirmek için okuma becerisindeki bireysel ihtiyaçlarını SOBAT’ı kullanarak belirleyebilmektedir.

 • Özel eğitim öğretmenleri derslerini işlerken okuma becerisine yönelik ihtiyaçları göz önünde bulundurarak bireyselleştirilmiş eğitim için gerekli uyarlamaları yapabilmektedir.

 • SOBAT ile öğrencilerin yıl içinde temel okuma becerileriyle ilgili hedefleri ne kadar gerçekleştirebildikleri ölçülebilmektedir.

 • Ayrıca,  okuma güçlüğü olan öğrencileri belirlenmesinde ve bu öğrencilere yönelik farklı öğretim yöntem ve stratejilerinin seçilmesinde kullanılabilmektedir.

 • Bilimsel araştırma gerçekleştiren akademisyenler, yükseklisans ve doktora öğrencileri  okuma programları ile öğretim yöntem ve stratejilerinin etkililiğini belirlemede SOBAT’ı kullanabilmektedir.

SOBAT’I KİMLER KULLANABİLİR?

 • Özel Eğitim Öğretmenleri

 • Akademisyenler

 • Yükseklisans ve Doktora Öğrenimi Gören öğrenciler

 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri

 • Özel Olarak Özel Eğitim Dersi Veren Tüm Öğretmenler

 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uzmanları

 • Sınıf Öğretmenleri

 • Diğer Uzmanlar

SOBAT NASIL GELİŞTİRİLDİ?

SOBAT ülkemizde geliştirilen ve birden farklı ildeki çeşitli sosyoekonomik düzeylerdeki 600’den fazla öğrenciden veri toplanarak geliştirilen Türkiye’deki ilk norma dayalı standart testlerden birisidir.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteği ile yürütülmüş olan 113K310 numaralı projede kapsamında gerçekleştirilmiştir.

SOBAT Testinin tüm geçerlik ve güvenirlik çalışmaları bilimsel olarak tamamlanmıştır.

 SOBAT Uygulayıcı eğitimine katılacak tüm katılımcılara uygulayıcı sertifikası ve test materyalleri eğitim sonunda verilecektir.

bottom of page